Wat zijn ESG ESRS en hun relevantie in Nederland?

Inleiding

De termen ESG (Environmental, Social, and Governance) en ESRS (European Sustainability Reporting Standards) zijn in de afgelopen jaren steeds belangrijker geworden voor bedrijven wereldwijd, en Nederland vormt hierop geen uitzondering. In dit artikel gaan we dieper in op wat ESG en ESRS betekenen, waarom ze belangrijk zijn, en hoe de integratie van deze standaarden kan helpen bij het verbeteren van duurzaamheid- en governanceprestaties. Daarnaast kijken we naar de rol van de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) en hoe deze kan bijdragen aan een betere naleving van ESG en ESRS in Nederland.

Wat is ESG?

ESG staat voor Environmental, Social, and Governance en verwijst naar de drie centrale factoren in het meten van de duurzaamheid en maatschappelijke impact van een investering in een bedrijf of een bedrijfspraktijk. De ‘Environmental’ factor kijkt naar hoe een bedrijf presteert als een rentmeester van de natuur. De ‘Social’ factor onderzoekt hoe een bedrijf relaties onderhoudt met werknemers, leveranciers, klanten, en de gemeenschappen waarin het opereert. Tot slot omvat de ‘Governance’ factor kwesties omtrent bedrijfseigendom en besturing, zoals beloning van bestuurders, audits, interne controles, en rechten van aandeelhouders.

Wat zijn de ESRS?

De European Sustainability Reporting Standards (ESRS) zijn richtlijnen opgesteld door de Europese Unie om bedrijven te helpen rapporteren over hun ESG-prestaties. Deze normen zijn bedoeld om de transparantie en consistentie van duurzaamheidsinformatie te verbeteren, wat op zijn beurt beleggers en andere belanghebbenden helpt beter geïnformeerde beslissingen te nemen. Deze standaarden zijn bijzonder relevant voor grote bedrijven, maar ook middelgrote en kleinere bedrijven worden aangemoedigd om deze te implementeren.

De rol van de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT)

De Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) speelt een cruciale rol in het effectief implementeren van ESG en ESRS in Nederland. De BGT is een digitale kaart van Nederland waarop gebouwen, wegen, waterlopen, terreinen en spoorlijnen eenduidig zijn vastgelegd. Deze kaart is tot 20 centimeter nauwkeurig en bevat vele details zoals bomen, wegen, en gebouwen, waardoor een zeer nauwkeurige weergave van de fysieke omgeving wordt geboden.

Voor bedrijven die serieus werk willen maken van hun duurzaamheidsstrategie kan de BGT enorm waardevol zijn. De gedetailleerde gegevens van de BGT kunnen helpen bij het nauwkeurig monitoren van milieu-indicatoren zoals groenvoorzieningen, watermanagement, en de omgeving van bedrijfsterreinen. Bovendien kunnen bedrijven deze informatie gebruiken om hun eerlijke en transparante rapportage over hun duurzaamheidsprestaties te onderbouwen, een vereiste onder de ESRS-richtlijnen.

Waarom zijn ESG en ESRS belangrijk?

ESG en ESRS zijn essentieel omdat ze bedrijven dwingen verder te kijken dan alleen financiële prestaties. Het integreren van milieuzorg, sociale verantwoordelijkheid en goed bestuur kan niet alleen leiden tot een meer verantwoorde bedrijfsvoering, maar ook tot een betere langetermijnwaardecreatie. ESG en ESRS dragen bij aan een duurzamere toekomst, helpen bij het aantrekken van investeerders en klanten, en kunnen zelfs leiden tot operationele kostenbesparingen door bijvoorbeeld efficiënter middelengebruik.

Conclusie

ESG en ESRS worden steeds meer de norm voor bedrijven die verantwoord en duurzaam willen opereren. In Nederland biedt de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) waardevolle gegevens die bedrijven kunnen helpen bij de nauwkeurige en gedetailleerde rapportage die deze standaarden vereisen. Door gebruik te maken van de BGT en zich te committeren aan ESG- en ESRS-standaarden, kunnen bedrijven niet alleen bijdragen aan een duurzamer milieu, maar ook hun aantrekkingskracht op beleggers en andere belanghebbenden vergroten.

Wilt u meer te weten komen over hoe uw bedrijf kan profiteren van de integratie van ESG en ESRS-standaarden? Neem dan contact met ons op voor een demo van ons platform, speciaal ontworpen om u te helpen met deze uitdagingen.

Inhoudsopgave
Waar heb je nu behoefte aan?