Is BGT verplicht

Wat is de BGT

De Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) is een gedetailleerde kaart van Nederland die wordt gebruikt door overheden en andere instanties voor diverse toepassingen. De gegevens in de BGT bevatten informatie over gebouwen, wegen, wateren en andere topografische elementen. Deze kaart is essentieel voor ruimtelijke ordening, infrastructuurplanning en allerlei andere maatschappelijke processen.

Verplichting en Wetgeving

Vanaf 1 januari 2016 is de BGT verplicht voor alle overheidsinstanties. Dit betekent dat gemeenten, provincies, waterschappen en andere overheidsorganen verplicht zijn om de BGT te onderhouden en te gebruiken in hun werkzaamheden. Deze verplichting is vastgelegd in de Wet Basisregistratie Grootschalige Topografie (Wet BGT). Het doel van deze wet is om uniforme, betrouwbare en actuele ruimtelijke gegevens beschikbaar te stellen voor iedereen.

Voordelen van de BGT

Het verplicht gebruik van de BGT biedt talrijke voordelen. Ten eerste zorgt het voor uniformiteit in de informatievoorziening, waardoor samenwerking tussen verschillende overheidsinstellingen soepeler verloopt. Ten tweede biedt de BGT actuele en nauwkeurige gegevens die essentieel zijn voor beleid en besluitvorming. Daarnaast helpt de BGT bij het efficiƫnt inrichten van de openbare ruimte, waardoor tijd en kosten worden bespaard.

Basisregistratie Ondergrond (BRO)

Naast de BGT speelt ook de Basisregistratie Ondergrond (BRO) een cruciale rol in het beheer van ruimtelijke gegevens. De BRO bevat gegevens over de geologische en bodemkundige opbouw van de Nederlandse ondergrond. Deze gegevens worden de komende jaren stapsgewijs voltooid en bevatten straks steeds meer informatie over zowel de diepe als de ondiepe ondergrond. Dit wordt gedaan door middel van registratieobjecten, zoals grondwatermonitoringsputten en geotechnisch sondeeronderzoek. In totaal gaat het om circa 26 registratieobjecten, verdeeld over zes domeinen.

Samenhang tussen BGT en BRO

Hoewel de BGT en BRO verschillende aspecten van ruimtelijke informatie dekken, vullen ze elkaar perfect aan. Terwijl de BGT gericht is op de bovengrondse elementen, biedt de BRO diepgaande inzichten in de ondergrondse structuur. Dit maakt een gecombineerd gebruik van beide registraties waardevol voor diverse toepassingen, zoals stedelijke planning, infrastructurele projecten en milieuonderzoeken. Door gebruik te maken van zowel de BGT als de BRO kunnen overheidsinstanties en andere gebruikers een completer beeld krijgen van hun werkgebied.

Conclusie

Is de BGT verplicht? Ja, voor alle overheidsinstanties in Nederland is het gebruik en onderhoud van de BGT sinds 2016 verplicht. Deze verplichting, vastgelegd in de Wet BGT, zorgt voor uniforme en actuele ruimtelijke gegevens die essentieel zijn voor tal van toepassingen. De combinatie met de gegevens uit de BRO maakt het mogelijk om zowel bovengrondse als ondergrondse informatie integraal te benutten. Bent u benieuwd naar hoe ons platform u kan ondersteunen met de BGT en de BRO? Wij kunnen u een uitgebreide demo geven om te laten zien hoe onze oplossing werkt. Neem contact met ons op voor meer informatie.

Inhoudsopgave
Waar heb je nu behoefte aan?