Is ESG ESRS verplicht?

Wat is ESG en ESRS

ESG staat voor Environmental, Social, and Governance. Deze term verwijst naar drie centrale factoren die bepalend zijn voor de meetbaarheid van de duurzaamheid en ethische impact van een investering in een onderneming. ESG-criteria helpen bedrijven en beleggers om maatschappelijke en milieugerelateerde risico’s en kansen te identificeren en te beheren.

ESRS staat voor European Sustainability Reporting Standards. Deze normen zijn ontwikkeld door de European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) en stellen bedrijven in staat om consistent en transparant te rapporteren over hun ESG-prestaties. De ESRS zijn ontworpen om te voldoen aan de vereisten van de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), een EU-richtlijn die bedrijven verplicht om uitgebreider te rapporteren over hun milieu- en sociale impact.

Waarom ESG ESRS belangrijk is

De groeiende aandacht voor duurzaamheid en maatschappelijke verantwoordelijkheid heeft ertoe geleid dat ESG-rapportages steeds belangrijker worden. Bedrijven die ESG normeringen volgen, krijgen te maken met verbeterde reputatie, lagere kosten op lange termijn door duurzaamheidsinitiatieven en een betere relatie met aandeelhouders en klanten.

ESRS biedt een gestandaardiseerde manier voor bedrijven om deze belangrijke ESG-informatie te verzamelen en rapporteren. Het stelt bedrijven niet alleen in staat om aan wettelijke verplichtingen te voldoen, maar helpt ook bij het aantrekken en behouden van investeerders die steeds vaker duurzaamheid hoog op hun prioriteitenlijst hebben staan.

Is ESG ESRS verplicht?

Ja, ESG-rapportages volgens de ESRS zullen verplicht worden voor veel bedrijven binnen de Europese Unie. Dit volgt uit de nieuwe Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), die vanaf 2024 in werking treedt. De CSRD breidt de reikwijdte van eerdere niet-financiële rapportagelichamen uit en introduceert striktere rapportagevereisten. Bedrijven die onder de CSRD vallen moeten vanaf het boekjaar 2024 gedetailleerde informatie verstrekken over hun ESG-prestaties volgens de ESRS.

Deze verplichting heeft een aanzienlijke impact op bedrijven, met name grote ondernemingen, beursgenoteerde bedrijven en bepaalde soorten mkb’s. Het is belangrijk dat bedrijven zich goed voorbereiden op deze nieuwe rapportage-eisen om non-compliance sancties en reputatieschade te voorkomen.

Hoe bedrijven zich kunnen voorbereiden

Voorbereiding op de verplichte ESG-rapportages begint met een grondige beoordeling van de huidige ESG-praktijken en -beleid binnen het bedrijf. Het is belangrijk om interne processen te ontwikkelen voor het verzamelen van betrouwbare ESG-gegevens. Daarnaast is het van belang om technologie en software-oplossingen in te zetten die de ESG-rapportage stroomlijnen en standaardiseren.

Een effectieve manier om voorbereid te zijn, is door gebruik te maken van gespecialiseerde platforms en tools die ontworpen zijn om bedrijven te helpen voldoen aan de ESRS-vereisten. Deze tools kunnen helpen bij het verzamelen van gegevens, het invoeren van relevante informatie en het genereren van rapporten die voldoen aan de ESRS-normen.

Conclusie

ESG-rapportages volgens de ESRS worden verplicht voor veel bedrijven binnen de Europese Unie vanaf 2024. Deze nieuwe rapportage-eisen zijn een belangrijke stap vooruit in de richting van meer transparantie en duurzaamheid in het bedrijfsleven. Bedrijven moeten zich goed voorbereiden door hun ESG-praktijken en -beleid te evalueren en geschikte technologie-oplossingen in te zetten.

Onze organisatie biedt een geavanceerd platform dat bedrijven helpt om aan de ESRS-normen te voldoen. Wij nodigen u uit voor een demo van ons platform, zodat u zelf kunt ervaren hoe onze oplossing uw ESG-rapportages kan stroomlijnen en verbeteren.

Inhoudsopgave
Waar heb je nu behoefte aan?