Iso27002 richtlijn: Een overzicht van beheersmaatregelen voor informatiebeveiliging

Introductie

In de hedendaagse digitale wereld is informatiebeveiliging belangrijker dan ooit. Organisaties streven ernaar om gevoelige gegevens te beschermen tegen ongewenste toegang en cyberdreigingen. Een van de meest gebruikte normen voor informatiebeveiliging is ISO 27001. De internationale norm ISO 27002 is een aanvullende richtlijn die zich specifiek richt op de beheersmaatregelen die in bijlage A van ISO 27001 zijn vermeld. In dit artikel bespreken we de belangrijkste aspecten van ISO 27002 richtlijn en hoe deze kan helpen bij het verbeteren van de informatiebeveiliging binnen een organisatie.

Wat is ISO27002 en waarom is het belangrijk

ISO 27002 is een internationale norm die richtlijnen biedt voor de selectie en implementatie van beheersmaatregelen voor informatiebeveiliging. Deze norm is een aanvulling op ISO 27001, welke de eisen voor een Information Security Management System (ISMS) vastlegt. De beheersmaatregelen in ISO 27002 zijn ontworpen om organisaties te helpen bij het beveiligen van hun informatieactiva door rekening te houden met de specifieke risico’s en behoeften van de organisatie.

De naleving van ISO 27002 kan organisaties helpen om:

 • De veiligheid van informatieactiva te waarborgen
 • Bedrijfscontinu├»teit te verbeteren
 • Risico’s effectief te beheersen
 • Vertrouwen van klanten en partners te winnen
 • Voldoen aan wettelijke en reglementaire vereisten

Structuur en inhoud van ISO27002

ISO 27002 is gestructureerd rondom 14 hoofdsecties, die elk een specifieke categorie van beheersmaatregelen behandelen. Deze zijn:

 1. Informatiebeveiligingsbeleid
 2. Organiseren van informatiebeveiliging
 3. Beheer van bedrijfsmiddelen
 4. Mensenveiligheid
 5. Fysieke en omgevingsbeveiliging
 6. Communicatie- en bedrijfsvoeringbeheer
 7. Toegangsbeveiliging
 8. Acquisitie, ontwikkeling en onderhoud van informatiesystemen
 9. Leveranciersrelaties
 10. Informatiebeveiligingsincidentbeheersing
 11. Informatiebeveiligingsaspecten van bedrijfscontinuïteitsbeheer
 12. Naleving
 13. Cryptografie

Elke sectie bevat een reeks specifieke beheersmaatregelen die organisaties kunnen implementeren om hun informatiebeveiliging te verbeteren. Het belangrijkste doel is om een gestructureerde aanpak te bieden voor het beheren van informatiebeveiligingsrisico’s.

Het implementeren van ISO27002 in uw organisatie

Het invoeren van ISO 27002 in een organisatie vereist een systematische aanpak. Hier zijn enkele stappen die organisaties kunnen volgen om succesvol aan de norm te voldoen:

 1. Risicoanalyse: Voer een grondige risicoanalyse uit om de informatieactiva van de organisatie en de bijbehorende risiconiveaus te identificeren.
 2. Selectie van beheersmaatregelen: Kies de juiste beheersmaatregelen uit ISO 27002 op basis van de bevindingen van de risicoanalyse.
 3. Implementatie: Richt de gekozen beheersmaatregelen in en zorg ervoor dat ze effectief binnen de organisatie worden toegepast.
 4. Bewustwording en training: Zorg ervoor dat alle medewerkers op de hoogte zijn van de beheersmaatregelen en bied hen de nodige training.
 5. Monitoring en evaluatie: Voer regelmatig controles en evaluaties uit om ervoor te zorgen dat de beheersmaatregelen effectief zijn en blijven.

Waarom kiezen voor onze oplossing

De implementatie van ISO 27002 kan een complex en tijdrovend proces zijn. Daarom bieden wij een uitgebreide oplossing via ons platform, dat organisaties helpt bij elke stap van het proces. Ons platform biedt tools voor risicoanalyse, selectie en implementatie van beheersmaatregelen, alsmede monitoring en voortdurende verbeteringen.

Conclusie

ISO 27002 is een waardevolle aanvulling op ISO 27001 en biedt organisaties richtlijnen voor het selecteren en implementeren van beheersmaatregelen voor informatiebeveiliging. Door de normen van ISO 27002 te volgen, kunnen organisaties hun informatiebeveiliging verbeteren en zich beter beschermen tegen cyberdreigingen. Als u meer wilt weten over hoe onze oplossing u kan helpen bij de implementatie van ISO 27002, nodigen wij u uit voor een persoonlijke demo van ons platform. Samen kunnen we ervoor zorgen dat uw organisatie voldoet aan de hoogste normen voor informatiebeveiliging.

Inhoudsopgave
Waar heb je nu behoefte aan?