Iso27036 voor wie

Introductie

ISO27036 is een internationale standaard die zich richt op de veiligheid van samenwerkingsrelaties buiten de organisatiegrenzen. In een tijdperk waarin cyberdreigingen steeds geavanceerder worden, is het essentieel dat organisaties samenwerken met betrouwbare partners om hun informatiebeveiliging te waarborgen. Maar voor wie is ISO27036 nu precies bedoeld? In dit artikel gaan we dieper in op de doelgroep en het belang van deze norm.

Wat is ISO27036

ISO27036 is onderdeel van de bredere ISO27000-familie van normen voor informatiebeveiliging. Deze norm richt zich specifiek op de veiligheidsmaatregelen die organisaties moeten nemen wanneer ze samenwerken met externe partijen. Denk hierbij aan het delen van gevoelige informatie of het uitbesteden van bedrijfsprocessen. ISO27036 biedt richtlijnen en best practices om de risico’s die hiermee gepaard gaan te minimaliseren.

Waarom ISO27036 belangrijk is

Een solide informatiebeveiliging is van cruciaal belang voor het succes en de continuïteit van organisaties. Veel bedrijven werken samen met externe dienstverleners of partners, waardoor het risico op datalekken en cyberaanvallen toeneemt. ISO27036 helpt organisaties bij het implementeren van een gestructureerde aanpak voor de beveiliging van deze samenwerkingsrelaties. Het biedt een raamwerk voor het beheren van risico’s, het opzetten van beveiligingsmaatregelen en het monitoren van de effectiviteit van deze maatregelen.

Wie moet ISO27036 overwegen

ISO27036 is in principe bedoeld voor elke organisatie die samenwerkt met externe partijen en belang hecht aan de veiligheid van deze samenwerkingsrelaties. Dit kunnen bijvoorbeeld bedrijven zijn in de IT-sector, financiële instellingen, gezondheidszorgorganisaties, en overheidsinstanties. Deze norm is ook relevant voor organisaties die te maken hebben met gevoelige klantgegevens of die kritieke infrastructuur beheren. Door ISO27036 toe te passen, kunnen zij de integriteit, vertrouwelijkheid en beschikbaarheid van hun informatie beter waarborgen.

De voordelen van ISO27036

Het toepassen van ISO27036 biedt diverse voordelen voor organisaties. Ten eerste draagt het bij aan een betere risicobeheersing door gestructureerde richtlijnen en procedures te bieden. Ten tweede bevordert het de transparantie en het vertrouwen in samenwerkingsrelaties omdat partners weten dat de juiste beveiligingsmaatregelen zijn genomen. Daarnaast helpt het naleven van deze norm organisaties om te voldoen aan wet- en regelgeving op het gebied van informatiebeveiliging. Bovendien kan ISO27036 bijdragen aan een verbeterde operationele efficiëntie doordat processen gestroomlijnd worden en er minder kans is op verstoringen door beveiligingsincidenten.

De link met KBvG Normen voor Kwaliteit

De KBvG Normen voor Kwaliteit zijn erop gericht om de commerciële kwaliteit van dienstverlening en een goede bedrijfsvoering te borgen binnen de beroepsgroep. ISO27036 sluit hier uitstekend op aan, omdat het ook normen en best practices biedt om de kwaliteit van samenwerkingsrelaties te waarborgen. Beide sets normen helpen organisaties om hun processen te verbeteren en te voldoen aan hoge kwaliteitsstandaarden. Door ISO27036 te implementeren, kunnen organisaties die gebonden zijn aan de KBvG Normen voor Kwaliteit nóg beter presteren op het gebied van informatiebeveiliging.

Conclusie

ISO27036 is een essentiële norm voor organisaties die samenwerken met externe partijen en waarde hechten aan een betrouwbare, veilige samenwerkingsrelatie. Het biedt een gestructureerde aanpak om risico’s te beheersen en de veiligheid van gedeelde informatie te waarborgen. Voor organisaties die onder de KBvG Normen voor Kwaliteit vallen, biedt ISO27036 een extra laag van beveiliging en kwaliteitsborging. Wilt u meer weten over hoe ISO27036 uw organisatie kan helpen? Wij bieden graag een demo van ons platform aan om te laten zien hoe onze oplossing werkt. Neem contact met ons op voor meer informatie.

Inhoudsopgave
Waar heb je nu behoefte aan?