Iso27701 richtlijn voor geavanceerde privacybescherming

Wat is ISO27701

ISO27701 is een uitbreiding van de ISO27001 en ISO27002 normen, gericht op privacy management binnen een organisatie. Het biedt een framework voor het beheren van PII (Personally Identifiable Information) en helpt bedrijven bij het voldoen aan de privacyregels die gesteld zijn door regelgeving zoals de GDPR (General Data Protection Regulation). Deze richtlijn specificeert de vereisten en biedt richtlijnen voor het opzetten, implementeren, onderhouden en voortdurend verbeteren van een Privacy Information Management System (PIMS).

Belang van ISO27701 voor organisaties

Met de toenemende aandacht voor privacywetgeving wereldwijd, wordt het steeds belangrijker voor organisaties om gevoelige informatie te beschermen. ISO27701 helpt bedrijven niet alleen om aan wet- en regelgeving te voldoen, maar geeft ook richting bij het beheren van privacy risico’s en het verbeteren van de algehele beveiligingsstructuur.

Bovendien versterkt een ISO27701-certificering het vertrouwen bij klanten en partners, omdat het aantoont dat een organisatie serieus werk maakt van informatiebeveiliging en privacybescherming. Dit kan een concurrentievoordeel opleveren in een tijd waarin privacy steeds meer een verkoopargument wordt.

Implementatie van ISO27701

De implementatie van ISO27701 begint met een evaluatie van de huidige status van privacy management binnen de organisatie. Dit omvat het identificeren van PII-verwerkingen en het bepalen van de daarmee gepaard gaande risico’s. Vervolgens moeten organisaties de nodige beleidsmaatregelen, procedures en controles implementeren om deze risico’s te beheren en te minimaliseren.

Een belangrijk onderdeel van de ISO27701 is de integratie met het bestaande Information Security Management System (ISMS) gebaseerd op ISO27001. Dit betekent dat organisaties dezelfde structuur en processen kunnen gebruiken die al bestaan voor informatiebeveiliging, aangevuld met privacy-specifieke maatregelen.

Voordelen van een geïntegreerde aanpak

Door het combineren van ISO27701 met ISO27001, kunnen organisaties profiteren van een holistische aanpak van zowel informatiebeveiliging als privacybescherming. Dit leidt tot efficiëntere processen omdat dezelfde resources en expertise kunnen worden ingezet voor beide domeinen. Verder zorgt een geïntegreerde aanpak voor een betere afstemming tussen security- en privacydoelstellingen, wat resulteert in een meer robuuste en coherente bescherming van gegevens.

NEN-ISO/IEC 27036-2 en leveranciersrelaties

Een belangrijk aspect van informatiebeveiliging en privacy zijn de relaties met leveranciers en afnemers. NEN-ISO/IEC 27036-2 specificeert de fundamentele eisen voor het definiëren, implementeren, exploiteren, monitoren, beoordelen, onderhouden en verbeteren van deze relaties. Dit geldt voor alle vormen van inkoop en levering van producten en diensten, waaronder productie, inkoop van bedrijfsprocessen, software- en hardwarecomponenten, kennisprocessen en cloud computing-diensten.

Door aan deze eisen te voldoen, kunnen bedrijven ervoor zorgen dat hun leveranciers en partners ook compliant zijn met de ISO27701 richtlijnen. Dit versterkt de algehele beveiligings- en privacypositie van de organisatie en reduceert het risico op datalekken van externe bronnen.

Conclusie

Het implementeren van de ISO27701 richtlijn is cruciaal voor organisaties die serieus werk willen maken van privacybescherming en informatiebeveiliging. Door te voldoen aan deze norm kunnen bedrijven niet alleen aan veranderende wet- en regelgeving voldoen, maar ook het vertrouwen van hun klanten en partners versterken. Het integreren van privacy management met bestaande beveiligingssystemen onder ISO27001 zorgt voor een efficiënte en robuuste aanpak van data bescherming.

Wilt u meer weten over hoe ons platform u kan helpen met de implementatie van ISO27701 en NEN-ISO/IEC 27036-2 richtlijnen? Neem dan contact met ons op voor een demo en ontdek de mogelijkheden voor uw organisatie.

Inhoudsopgave
Waar heb je nu behoefte aan?