Iso27701: Een complete gids voor wie?

Inleiding

In de moderne wereld, waarin gegevensbeveiliging steeds belangrijker wordt, spelen normen zoals ISO27701 een cruciale rol. Deze norm is een uitbreiding op de bestaande ISO27001, specifiek gericht op privacy-informatiebeheer. Maar voor wie is ISO27701 eigenlijk bedoeld? In deze blog bespreken we dit onderwerp in detail om duidelijkheid te verschaffen over het doel en de relevantie van deze norm voor verschillende organisaties en sectoren.

Wat is ISO27701?

ISO27701 is een internationale norm die specifiek gericht is op het beheer van persoonsgegevens binnen een informatieweerbaarheidsmanagementsysteem (ISMS). Het biedt een raamwerk voor Privacy Information Management Systems (PIMS) en helpt organisaties bij het voldoen aan wettelijke en reglementaire vereisten zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG of GDPR).

Voor wie is ISO27701 bedoeld?

ISO27701 is relevant voor een breed scala aan organisaties, ongeacht hun omvang of sector. Hieronder belichten we enkele specifieke categorieën van organisaties waarvoor deze norm bijzonder waardevol is:

Bedrijven met een risico-bewuste omgeving

Organisaties die werken met gevoelige of persoonlijk identificeerbare informatie (PII) moeten deze gegevens beschermen om te voldoen aan wettelijke verplichtingen en om het vertrouwen van hun klanten te behouden. Dit geldt bijvoorbeeld voor financiële instellingen, gezondheidszorgsectoren en juridische diensten.

Technologiebedrijven

Software- en hardwarebedrijven die producten en diensten leveren waarbij gegevens worden verwerkt, moeten voldoen aan strenge beveiligingsnormen om data-inbreuken en cyberaanvallen te voorkomen. ISO27701 helpt deze bedrijven om één gestandaardiseerd kader in te voeren dat tegelijkertijd voorziet in informatiebeveiliging en privacybescherming.

Overheidsinstellingen

Overheidsinstellingen hebben vaak te maken met gevoelige informatie over burgers. ISO27701 helpt deze organisaties om gegevensbeschermingsmaatregelen te implementeren die voldoen aan de wettelijke vereisten en tegelijkertijd vertrouwen opbouwen bij het publiek door transparante en verantwoordelijke gegevensverwerking te tonen.

Internationale organisaties

Voor organisaties die wereldwijd opereren, is het belangrijk om een gestandaardiseerde aanpak voor gegevensbescherming te hebben die in verschillende jurisdicties toepasbaar is. ISO27701 biedt een universeel toepasbaar raamwerk waarmee organisaties consistent kunnen blijven, ongeacht de geografische locatie.

Leveranciers en afnemers

NEN-ISO/IEC 27036-2 specificeert fundamentele informatiebeveiligingseisen voor het definiëren, implementeren, exploiteren, monitoren, beoordelen, onderhouden en verbeteren van relaties met leveranciers en afnemers. Dit omvat alle inkoop en levering van producten en diensten zoals productie of assemblage, inkoop van bedrijfsprocessen, software- en hardwarecomponenten, inkoop van kennisprocessen, build-operate-transfer en cloud computing-diensten. In deze context biedt ISO27701 extra specificaties voor de bescherming van persoonsgegevens binnen deze ketens.

Voordelen van ISO27701

De implementatie van ISO27701 biedt tal van voordelen. Het zorgt voor een verhoogd vertrouwen van klanten en stakeholders, verbetert de gegevensbescherming, en zorgt ervoor dat organisaties voldoen aan de regelgeving. Verder biedt deze norm een gestructureerde aanpak voor het beheer van privacy-informatie, wat resulteert in een vermindering van risico’s en potentiële boetes bij niet-naleving.

Conclusie

ISO27701 is een waardevolle norm voor een breed spectrum aan organisaties die te maken hebben met privacy- en gegevensbeschermingsvereisten. Of je nu werkt in de gezondheidszorg, technologie of overheidssector, deze norm helpt bij het opzetten van een robuust systeem voor het beheer van persoonsgegevens. Wil je meer weten over hoe ISO27701 je organisatie kan helpen? Wij kunnen een demo geven van ons platform speciaal ontwikkeld voor deze oplossing. Neem contact met ons op voor meer informatie en ontdek de voordelen van ISO27701 voor jouw organisatie.

Inhoudsopgave
Waar heb je nu behoefte aan?