Over BAG en informatiebeveiliging binnen de overheid

Inleiding

De Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) is een cruciale pijler binnen het Nederlandse informatielandschap. Deze registratie biedt gedetailleerde en betrouwbare informatie over alle adressen en gebouwen in Nederland. De BAG speelt een essentiële rol in zowel het publieke als het private domein, waar het wordt gebruikt voor onder andere beleidsvorming, veiligheidsmaatregelen en commerciële toepassingen. Het is dan ook van groot belang dat de gegevens in de BAG op een veilige en betrouwbare manier worden beheerd. In deze blog bespreken we de relatie tussen de BAG en de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO), en hoe ons platform kan bijdragen aan een efficiënte en veilige gegevensbeheer.

Wat is de BAG

De Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) is een landelijk systeem waarin alle benoemde adressen en hun gerelateerde gebouwen zijn vastgelegd. Denk hierbij aan gegevens zoals de straatnaam, het huisnummer, de postcode, en de geografische coördinaten. Deze data wordt beheerd door gemeenten en ter beschikking gesteld aan diverse overheidsinstanties en commerciële organisaties. Het primaire doel van de BAG is om te zorgen voor een uniforme en betrouwbare basisinfrastructuur van geografische gegevens, die door verschillende actoren gebruikt kan worden voor uiteenlopende doeleinden.

De Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO)

De Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) is het standaard normenkader voor de informatiebeveiliging binnen alle lagen van de Nederlandse overheid. De BIO is ontstaan uit een harmonisatieproces waarbij de verschillende overheidslagen (Rijk, gemeenten, provincies en waterschappen) hun eigen baselines hebben samengebracht tot één gezamenlijk normenkader. Dit kader biedt richtlijnen en best practices voor een gedegen informatiebeveiliging, waarmee de beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid van overheidsinformatie wordt gewaarborgd.

De relatie tussen BAG en BIO

De BAG en BIO zijn nauw met elkaar verweven als het gaat om de betrouwbaarheid en veiligheid van publieke data. De gegevens in de BAG zijn van vitaal belang voor verschillende processen en beslissingen binnen de overheid, en deze moeten daarom goed beschermd worden tegen ongewenste toegang, verlies of corruptie. Door de richtlijnen van de BIO te volgen, kunnen gemeenten en andere verantwoordelijk instanties ervoor zorgen dat de informatie in de BAG voldoet aan de hoogste standaarden van informatiebeveiliging.

Onze oplossing

Ons platform biedt een geïntegreerde oplossing die zowel voldoet aan de eisen van de BAG als de richtlijnen van de BIO. Wij bieden een gebruiksvriendelijk en veilig systeem voor het beheren, opslaan en raadplegen van BAG-data. Met geavanceerde beveiligingsmaatregelen zoals encryptie, toegangscontrole en auditlogs, zorgen wij ervoor dat jouw gegevens optimaal beschermd zijn tegen interne en externe bedreigingen. Daarnaast biedt ons platform tools voor datavalidatie en kwaliteitscontrole, zodat je altijd beschikt over accurate en up-to-date informatie.

Conclusie

De Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) is een fundamentele bron van informatie voor diverse actoren binnen Nederland, en de beveiliging ervan is van cruciaal belang voor betrouwbare operationele processen. Door de implementatie van de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) kunnen overheidsinstanties deze data op een robuuste en veilige manier beheren. Ons platform biedt een complete en veilige oplossing die zowel aan de BAG-eisen als de BIO-richtlijnen voldoet. Wij nodigen je uit om een demo van ons platform te bekijken en te ontdekken hoe wij jouw organisatie kunnen ondersteunen bij het veilige beheer van BAG-data.

Inhoudsopgave
Waar heb je nu behoefte aan?