Sna keurmerk richtlijn

Wat is het SNA keurmerk

Het SNA keurmerk, oftewel het keurmerk van de Stichting Normering Arbeid, is een belangrijke certificering voor bedrijven die personeel ter beschikking stellen, inclusief uitzendbureaus, detacheringsbureaus en payrollbedrijven. Daarnaast is het relevant voor schoonmaakbedrijven en aannemersbedrijven. Dit keurmerk helpt bedrijven om aan strenge eisen te voldoen, waardoor zij aantoonbaar betrouwbaar en financieel gezond zijn.

NEN 4400 norm

De SNA keurmerk richtlijn gaat hand in hand met de NEN 4400 norm. Deze norm is specifiek gericht op de uitzendbranche en biedt een kader voor het minimaliseren van risico’s met betrekking tot fraude, malafide detachering en verkeerde belastingafdrachten. Bedrijven die NEN 4400 gecertificeerd zijn, tonen aan dat zij hun zaken goed op orde hebben, wat zowel bedrijven als hun klanten bescherming biedt.

Belang van het SNA keurmerk

Het SNA keurmerk biedt verschillende voordelen. Ten eerste geeft het zekerheid aan opdrachtgevers dat zij zaken doen met een betrouwbare en professionele partner. Dit kan leiden tot meer zakelijke kansen, aangezien veel grote bedrijven de voorkeur geven aan gecertificeerde partners. Bovendien helpt het keurmerk bedrijven bij het naleven van relevante wet- en regelgeving, wat het risico op boetes en juridische problemen aanzienlijk vermindert.

Criteria voor het behalen van het keurmerk

Om in aanmerking te komen voor het SNA keurmerk, moet een bedrijf voldoen aan verschillende strenge criteria. Dit omvat onder andere de juiste naleving van de belasting- en premieplicht, het beschikken over een degelijke administratie en het correct omgaan met personeel. Daarnaast wordt er gecontroleerd of het bedrijf geen personeel inzet zonder geldige werkvergunningen en of werknemers volgens de geldende cao worden betaald.

Verkrijgingsprocedure

Het verkrijgen van het SNA keurmerk is een gedegen proces. Het begint met een aanvraag bij de Stichting Normering Arbeid, gevolgd door een uitgebreide audit uitgevoerd door een onafhankelijke certificerende instelling. Deze audit bestaat uit een controle van de financiële administratie, personeelsadministratie en naleving van wet- en regelgeving. Bij goedkeuring ontvangt het bedrijf het keurmerk voor een periode van één jaar, waarna jaarlijkse heraudits volgen om de continuïteit van de betrouwbaarheid te waarborgen.

Onderhoud van het keurmerk

Het behouden van het SNA keurmerk vergt continue aandacht en inspanning. Bedrijven moeten ervoor zorgen dat zij blijven voldoen aan de wet- en regelgeving en de richtlijnen van de NEN 4400 norm. Regelmatige interne controles en audits helpen hierbij. Daarnaast is het belangrijk om medewerkers goed op de hoogte te houden van de eisen en procedures, zodat er consistent wordt gewerkt volgens de normeringen.

Conclusie

Het SNA keurmerk is cruciaal voor uitzendbureaus, schoonmaakbedrijven, detacheringsbureaus, payrollbedrijven en aannemers die hun zaken goed op orde willen hebben. Het biedt niet alleen zekerheid en bescherming, maar vergroot ook de zakelijke kansen door de verhoogde betrouwbaarheid. Bent u geïnteresseerd in het behalen van het SNA keurmerk? Wij kunnen u helpen met een demo van ons platform, speciaal ontwikkeld om u door dit proces te begeleiden en te zorgen dat u aan alle eisen voldoet.

Inhoudsopgave
Waar heb je nu behoefte aan?