Soc2 certificering: Wat u moet weten

Wat is SOC2 certificering

SOC2 certificering, oftewel System and Organization Controls 2, is een norm die wordt toegepast op dienstverlenende organisaties om de beveiliging, beschikbaarheid, integriteit van verwerking, vertrouwelijkheid en privacy van klantgegevens te waarborgen. Deze certificering is bijzonder relevant voor bedrijven die diensten in de cloud aanbieden, zoals Software-as-a-Service (SaaS) providers. Door een SOC2 certificering te behalen, toont een organisatie aan dat zij stringente maatregelen heeft getroffen om klantgegevens te beschermen tegen potentiƫle dreigingen.

Waarom is SOC2 certificering belangrijk

De belangrijkheid van SOC2 certificering kan niet worden overschat, vooral niet in een tijd waarin cyberdreigingen en datalekken aan de orde van de dag zijn. Voor klanten is het van groot belang te weten dat hun gegevens in veilige handen zijn. Door een SOC2 certificering te behalen, versterkt een organisatie het vertrouwen van haar klanten en onderscheidt zij zich van concurrenten. Het demonstreren van naleving van SOC2 principes helpt bedrijven niet alleen om te bewijzen dat zij proactief zijn in hun beveiligingsmaatregelen, maar het kan ook leiden tot nieuwe zakelijke kansen.

De vijf trust service criteria

De SOC2 certificering richt zich op vijf essentiƫle trust service criteria: beveiliging, beschikbaarheid, integriteit van verwerking, vertrouwelijkheid en privacy. Elk van deze criteria is cruciaal om de veiligheid en betrouwbaarheid van een dienst te waarborgen:

Beveiliging: Bescherming van systemen tegen ongeautoriseerde toegang.

Beschikbaarheid: De toegankelijkheid van het systeem zoals overeengekomen door een contract of servicemaatstaf.

Integriteit van verwerking: Verzekeren dat de verwerking van gegevens foutloos en correct gebeurt.

Vertrouwelijkheid: Het beschermen van informatie die als vertrouwelijk is aangemerkt.

Privacy: Het beheer van persoonlijk identificeerbare informatie (PII) volgens de regelgeving.

Het verband met ISO 27701

ISO 27701 is een internationale privacy standaard die organisaties ondersteunt bij het beheren van privacyrisico’s en het naleven van privacywetgeving. Deze standaard helpt organisaties bij de juiste manier van omgaan met persoonlijk identificeerbare informatie (PII). Het is belangrijk om te vermelden dat hoewel ISO 27701 en SOC2 gericht zijn op verschillende aspecten van informatiebeveiliging, ze elkaar aanvullen. Het implementeren van beide standaarden kan een synergetische uitwerking hebben, omdat ze samen een robuuster raamwerk bieden voor gegevensbeveiliging en privacy.

Hoe wordt SOC2 certificering verkregen

Het verkrijgen van een SOC2 certificering involves een aantal stappen. Ten eerste moet een organisatie een grondige interne beoordeling uitvoeren om te identificeren waar de huidige processen al voldoen aan de SOC2 criteria en waar verbeteringen nodig zijn. Vervolgens moet een externe auditor worden ingehuurd om het systeem te auditen en te beoordelen of de organisatie voldoet aan de vereisten van de SOC2 certificering. Dit proces kan enkele maanden duren, afhankelijk van de complexiteit van de systemen en processen binnen de organisatie.

Conclusie

SOC2 certificering is een essentieel hulpmiddel voor organisaties die klantgegevens willen beschermen en vertrouwen willen opbouwen met hun klanten. Door te voldoen aan de vijf trust service criteria, kunnen bedrijven hun dedication aan veiligheid en betrouwbaarheid aantonen. Bovendien kan de combinatie van SOC2 en ISO 27701 standaarden organisaties helpen bij het opzetten van een robuust raamwerk voor gegevensbeveiliging en privacy. Voor bedrijven die hun beveiligingsmaatregelen naar een hoger niveau willen tillen, bieden wij een demo van ons platform dat speciaal is ontworpen om deze oplossingen te ondersteunen. Neem contact met ons op voor meer informatie en een gepersonaliseerde demonstratie.

Inhoudsopgave
Waar heb je nu behoefte aan?