Voorbereiden op DORA

Inleiding

De Digital Operational Resilience Act (DORA) is een Europese verordening die financiële organisaties verplicht te investeren in de verbetering van hun IT-infrastructuur om de weerbaarheid tegen cyberdreigingen te vergroten. Deze verordening vormt een belangrijke stap naar een veiliger en robuuster financieel klimaat binnen de Europese Unie. In dit artikel bespreken we hoe u zich effectief kunt voorbereiden op DORA en welke stappen essentieel zijn om aan de nieuwe regelgeving te voldoen.

Wat is DORA

DORA, oftewel de Digital Operational Resilience Act, is in het leven geroepen om financiële instellingen te helpen hun digitale veerkracht te versterken. Dit betekent dat bedrijven veerkrachtiger moeten worden tegen IT-risico’s zoals cyberaanvallen, systeemstoringen en andere operationele verstoringen. DORA vereist dat bedrijven robuuste incident response plannen hebben, regelmatige risicobeoordelingen uitvoeren en voortdurende monitoring van hun IT-systemen realiseren.

Belangrijke vereisten van DORA

De DORA-verordening kent verschillende kernvereisten waaraan financiële organisaties moeten voldoen. Allereerst is er de verplichting om een gedegen IT-risicobeheerstrategie te ontwikkelen en te implementeren. Daarnaast mogen bedrijven hun uitbestedingspraktijken alleen uitvoeren aan dienstverleners die ook voldoen aan de DORA-normen. Hier komt bij dat bedrijven regelmatig hun IT-systemen moeten testen op kwetsbaarheden en bedrijfscontinuïteitsplannen opstellen.

Stap voor stap voorbereiding op DORA

Voorbereiden op DORA begint met een grondige beoordeling van uw huidige IT-infrastructuur en -processen. Hierbij moet worden vastgesteld welke onderdelen verbeterd moeten worden om aan de DORA-eisen te voldoen. Een veelvoorkomende eerste stap is het opzetten van een speciaal DORA-compliance team. Dit team kan de verantwoordelijkheid nemen voor de implementatie van alle vereisten en ervoor zorgen dat de organisatie voldoet aan de norm.

Vervolgens is het cruciaal om een risicobeheerframework op te stellen dat specifiek is ontworpen om digitale risico’s te beheersen. Dit houdt in dat er policies, procedures en richtlijnen worden opgesteld die gericht zijn op het identificeren, beoordelen en mitigeren van IT-risico’s.

Daarnaast is het belangrijk om partnerships en uitbestedingscontracten te herzien. Alleen serviceproviders die voldoen aan DORA-vereisten mogen worden ingezet. Dit vraagt om grondige due diligence procedures en mogelijk het aangaan van nieuwe overeenkomsten of het opzoeken van alternatieve dienstverleners.

Tot slot moeten er regelmatige audits en controles worden ingepland om te zorgen dat alle maatregelen consistent worden nageleefd. Periodieke tests en evaluaties zullen aantonen of de organisatie daadwerkelijk DORA-compliant is en blijven.

Belang van continue monitoring en aanpassing

Het voldoen aan DORA moet worden gezien als een continu proces. De dreigingen op het gebied van cyberveiligheid zijn aan een constante verandering onderhevig, en daarmee moeten ook de maatregelen die organisaties nemen om zich daartegen te beschermen voortdurend worden aangepast. Door middel van continue monitoring kan een organisatie tijdig inspelen op nieuwe dreigingen en risico’s effectief beheren.

Technologische ontwikkelingen en wijzigende reguleringen vragen om een flexibele en dynamische aanpak. Dit betekent dat er standaardprocessen moeten worden ingevoerd voor regelmatige herziening en aanpassing van het IT-beveiligingsbeleid en de bijbehorende procedures.

Conclusie

DORA biedt financiële organisaties een uitgebreid kader waarmee zij hun digitale weerbaarheid kunnen versterken tegen IT-risico’s en cyberdreigingen. Door stap voor stap deze gids te volgen en robuuste systemen en processen te implementeren, kunnen organisaties er met vertrouwen voor zorgen dat zij voldoen aan DORA. Voor een diepgaandere behandeling van dit onderwerp en om te zien hoe ons platform u kan helpen bij de implementatie van DORA-compliance, kunnen wij u een uitgebreide demo geven. Neem vandaag nog contact met ons op voor meer informatie.

Inhoudsopgave
Waar heb je nu behoefte aan?