Wat is CSRD?

Introductie

De Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) is een recente Europese richtlijn die bedrijven verplicht om gedetailleerde informatie te verstrekken over hun duurzaamheidspraktijken. Deze ontwikkeling markeert een belangrijke stap vooruit in de richting van meer transparantie en verantwoordelijkheid binnen het bedrijfsleven, met name wat betreft milieu-, sociale en governance kwesties (ESG). In deze blog zullen we de belangrijkste aspecten van de CSRD bespreken, en hoe bedrijven zich hierop kunnen voorbereiden.

Belang van de CSRD

De CSRD is geïntroduceerd om lacunes in de bestaande Non-Financial Reporting Directive (NFRD) te dichten. Veel belanghebbenden, inclusief investeerders en consumenten, hebben behoefte aan meer consisten en vergelijkbare informatie over duurzaamheidspraktijken. De CSRD zorgt ervoor dat bedrijven transparanter rapporteren over hun impact op mensen en planeet, waardoor belangstellenden beter geïnformeerde beslissingen kunnen nemen.

Wie valt onder de CSRD?

In tegenstelling tot de eerdere NFRD, die alleen grote ondernemingen verplichtte tot duurzaamheidsrapportages, geldt de CSRD voor een breder spectrum van bedrijven. Specifiek richt de richtlijn zich op grote ondernemingen en beursgenoteerde kleine en middelgrote ondernemingen (kmo’s). Dit betekent dat duizenden meer bedrijven aan deze regelgeving zullen moeten voldoen.

Vereisten en standaarden

De CSRD stelt bedrijven verplicht om te rapporteren volgens de door de European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) ontwikkelde Europese standaarden voor duurzaamheidsverslaggeving. Deze standaarden omvatten een breed scala aan duurzaamheidsonderwerpen, zoals klimaatverandering, biodiversiteit, water- en hulpbronnenbeheer, en sociale zaken zoals mensenrechten en arbeidsvoorwaarden.

De rapportages moeten begrijpelijk, relevant, betrouwbaar en vergelijkbaar zijn. Daarbij vereist de CSRD ook dat bedrijven hun rapporten laten verifiëren door een onafhankelijke certificerende instantie, wat bijdraagt aan de betrouwbaarheid van de verstrekte informatie.

Voorbereidingen voor bedrijven

Voor veel bedrijven betekent de CSRD een aanzienlijke uitbreiding van hun rapportageverplichtingen. Het is daarom van cruciaal belang om vroegtijdig te beginnen met de voorbereidingen. Dit kan in eerste instantie door een interne analyse uit te voeren om te bepalen in hoeverre de huidige duurzaamheidspraktijken en -rapportages voldoen aan de nieuwe vereisten.

Het implementeren van een robuust dataverzamelingssysteem en het trainen van personeel zijn eveneens belangrijke stappen. Bedrijven moeten ook hun samenwerking met externe auditors versterken om ervoor te zorgen dat hun rapportages de noodzakelijke verificatie doorstaan.

De voordelen van naleving

Hoewel het voldoen aan de CSRD een investering van tijd en middelen vergt, biedt het ook aanzienlijke voordelen. Het verhoogt de geloofwaardigheid en het vertrouwen in uw bedrijf, aangezien belanghebbenden meer transparantie en verantwoordelijkheid verwachten. Bovendien kan naleving van de richtlijn helpen om risico’s beter in kaart te brengen en effectiever te beheren, wat uiteindelijk kan bijdragen aan een langdurig succes.

Conclusie

De CSRD vormt een belangrijke ontwikkeling in de richting van meer transparantie en duurzaamheid binnen het Europese bedrijfsleven. Voor bedrijven betekent dit echter dat zij aanzienlijke inspanningen moeten leveren om aan de nieuwe regelgeving te voldoen. Door tijdig maatregelen te nemen en te investeren in robuuste rapportagesystemen, kunnen bedrijven niet alleen voldoen aan de richtlijnen, maar ook hun geloofwaardigheid en concurrentiekracht vergroten.

Om u te ondersteunen bij deze transitie, bieden wij een uitgebreide demo van ons platform aan. Ons platform is speciaal ontwikkeld om bedrijven te helpen bij het voldoen aan de CSRD-verplichtingen. Neem vandaag nog contact met ons op voor meer informatie en een persoonlijke demonstratie.

Inhoudsopgave
Waar heb je nu behoefte aan?