Wat is ESG ESRS?

Inleiding

In de huidige zakelijke wereld zijn duurzaamheid en maatschappelijke verantwoordelijkheid steeds belangrijker geworden. Steeds meer bedrijven worden aangemoedigd om te voldoen aan Environmental, Social, and Governance (ESG) normen. Dit heeft geresulteerd in de ontwikkeling van de European Sustainability Reporting Standards (ESRS). In deze blog zullen we een diepgaande blik werpen op wat ESG en ESRS precies inhouden, en hoe ze bijdragen aan een duurzamere toekomst.

Wat is ESG?

ESG staat voor Environmental, Social, and Governance. Het is een reeks criteria die door investeerders worden gebruikt om de maatschappelijke en milieuprestaties van een bedrijf te beoordelen. Deze criteria worden vaak onderverdeeld in de volgende drie categorieën:

  • Environmental: Dit omvat factoren zoals klimaatverandering, broeikasgasemissies, afvalbeheer, waterverbruik en biodiversiteit.
  • Social: Dit bestrijkt thema’s zoals mensenrechten, arbeidsnormen, klanttevredenheid en maatschappelijk engagement.
  • Governance: Dit betreft aspecten zoals bedrijfsbestuur, ethiek, risicobeheer, en transparantie.

Deze criteria helpen bedrijven niet alleen om hun duurzaamheid en maatschappelijke verantwoordelijkheid te verbeteren, maar ze maken het ook mogelijk voor investeerders om geïnformeerde beslissingen te nemen.

Wat is ESRS?

De European Sustainability Reporting Standards (ESRS) zijn ontwikkeld door de European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) met de bedoeling om de rapportage van ESG-informatie in Europa te harmoniseren. De ESRS bieden richtlijnen voor bedrijven om op een gestandaardiseerde manier te rapporteren over hun ESG-initiatieven en prestaties. Hierdoor kunnen belanghebbenden, waaronder investeerders, klanten en partners, beter inzicht krijgen in de duurzaamheidsinspanningen van een bedrijf.

De ESRS zijn ontworpen om zowel grootschalige bedrijven als kleine en middelgrote ondernemingen (kmo’s) te ondersteunen. Ze bieden een raamwerk voor bedrijven om relevante en betrouwbare ESG-gegevens te verzamelen en te rapporteren.

ESRS en de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT)

Een illustratief voorbeeld van de praktische toepassing van ESRS is de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT). De BGT is een digitale kaart van Nederland waarop gebouwen, wegen, waterlopen, terreinen en spoorlijnen eenduidig zijn vastgelegd. Deze kaart is nauwkeurig tot op 20 centimeter en bevat veel details, zoals bomen, wegen en gebouwen. Door gebruik te maken van de BGT kunnen bedrijven beter inzicht krijgen in de fysieke omgeving en daardoor meer accurate en gedetailleerde ESG-rapportages creëren.

Door de nauwkeurigheid en details van de BGT in combinatie met ESG en ESRS kunnen bedrijven gedetailleerdere en meer betekenisvolle rapportages genereren over hun milieu-impact en maatschappelijke verantwoordelijkheid. Dit helpt bij het creëren van een transparanter beeld van hun duurzame activiteiten, waardoor ze effectiever kunnen inspelen op de eisen van stakeholders.

Conclusie

ESG en ESRS spelen een cruciale rol in het realiseren van duurzame en maatschappelijk verantwoorde bedrijfsvoering. Het harmoniseren van ESG-rapportages door middel van de ESRS helpt bedrijven om transparanter en betrouwbaarder te zijn, wat niet alleen de investeerders maar ook de gehele gemeenschap ten goede komt. Door gebruik te maken van tools zoals de BGT kunnen bedrijven hun duurzaamheidsinspanningen met nog meer precisie en detail rapporteren.

Wil je meer weten over hoe je ESG en ESRS effectief kunt implementeren in jouw bedrijfsstrategieën? Wij kunnen een demo geven van ons platform dat deze oplossing biedt. Neem gerust contact met ons op voor meer informatie en ontdek de voordelen van een gestroomlijnde en transparante ESG-rapportage.

Inhoudsopgave
Waar heb je nu behoefte aan?