Zo voldoe je aan ISO27701

Inleiding

De beveiliging van persoonsgegevens is tegenwoordig belangrijker dan ooit. Met de toename van cyberdreigingen en strengere wetgevingen zoals de GDPR, is het essentieel dat organisaties een solide bescherming van persoonsgegevens hebben. Een manier om dit te bereiken is door te voldoen aan de ISO27701-norm. In dit artikel bespreken we de belangrijkste stappen die je kunt nemen om aan deze norm te voldoen.

Wat is ISO27701

ISO27701 is een uitbreiding van de ISO27001-norm en richt zich specifiek op de bescherming van persoonsgegevens. Het biedt richtlijnen voor het opzetten, implementeren, onderhouden en continu verbeteren van een Privacy Information Management System (PIMS). Deze norm helpt organisaties om GDPR-compliant te worden en vertrouwelijke gegevens effectief te beheren.

De basisprincipes van ISO27701

Om aan de ISO27701-norm te voldoen, moet je organisatie allereerst voldoen aan de eisen van ISO27001. Vervolgens moet je enkele aanvullende stappen ondernemen die specifiek zijn voor de bescherming van persoonsgegevens:

Risicobeoordeling en -beheer

Identificeer en beoordeel de risico’s die verbonden zijn aan de verwerking van persoonsgegevens. Immers, alleen als je weet welke risico’s er zijn, kun je effectieve maatregelen nemen om ze te beheersen. De risicobeoordeling moet periodiek worden herzien om te blijven voldoen aan de veranderende omgeving en bedreigingen.

Definieer rollen en verantwoordelijkheden

Bepaal duidelijk wie verantwoordelijk is voor het beheren van persoonsgegevens binnen je organisatie. Dit omvat het aanwijzen van een Data Protection Officer (DPO) en het definiëren van de verantwoordelijkheden van alle betrokken medewerkers.

Implementeer passende beveiligingsmaatregelen

Voor de implementatie van de benodigde beveiligingsmaatregelen is het belangrijk dat je een goed overzicht hebt van alle persoonsgegevens die worden verwerkt. Denk hierbij aan zowel technische als organisatorische maatregelen, zoals encryptie, toegangscontrole, en beveiligingsbewustzijnstrainingen voor medewerkers.

Documentatie en communicatie

Een belangrijk element van ISO27701 is de documentatie van alle processen en procedures met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens. Zorg ervoor dat deze documenten up-to-date zijn en dat alle betrokken medewerkers toegang hebben tot deze informatie. Interne en externe communicatie over privacy-issues moet ook goed worden gecoördineerd.

Monitoring en auditing

Regelmatig monitoren en beoordelen van je PIMS is essentieel om compliant te blijven met ISO27701. Dit kan door interne audits en externe audits door gekwalificeerde partijen. Zorg ervoor dat je correctievergaderingen houdt en de noodzakelijke verbeteringen doorvoert op basis van de bevindingen van deze audits.

Leveranciersbeheer volgens NEN-ISO/IEC 27036-2

Het beheren van de relaties met leveranciers en afnemers is cruciaal voor een robuuste informatiebeveiliging. De NEN-ISO/IEC 27036-2 biedt richtlijnen voor het definiëren, implementeren, en verbeteren van deze relaties, wat het makkelijker maakt om aan de ISO27701-norm te voldoen. Dit omvat onder andere het waarborgen dat alle inkoop en levering van producten en diensten voldoen aan de gestelde informatiebeveiligingseisen.

Conclusie

Het voldoen aan ISO27701 kan een uitdagend proces zijn, maar het biedt aanzienlijke voordelen voor de bescherming van persoonsgegevens binnen je organisatie. Door een gestructureerde aanpak te volgen, inclusief risicobeheer, duidelijke verantwoordelijkheidsregeling, passende beveiligingsmaatregelen, en regelmatige audits, kun je succesvol voldoen aan deze norm. Wil je meer weten over hoe ons platform je kan helpen bij het voldoen aan ISO27701? Wij geven graag een demo van onze oplossing. Neem contact met ons op voor meer informatie.

Inhoudsopgave
Waar heb je nu behoefte aan?