Perium is ISO 27001:2017 gecertificeerd

Bij Perium nemen we informatiebeveiliging heel serieus. Daarom zijn we in de afgelopen periode hard aan de slag geweest om informatiebeveiliging voor Perium en haar dienstverlening op orde te brengen. Met behulp van ons eigen platform Perium hebben we het managementsysteem voor informatiebeveiliging van Perium B.V. in overeenstemming gebracht met de eisen van de norm ISO 27001:2017. Brand Compliance […]

Europese wetgeving: de NIS2 Directive, en nu?

De NIS2 richtlijn van kracht: wat nu? De Europese Unie heeft in oktober 2022 de nieuwe richtlijn voor de beveiliging van Netwerk- en Informatiesystemen (NIS2) aangenomen. Deze richtlijn is bedoeld om de beveiliging van vitale infrastructuren en digitale diensten in de EU te verbeteren. Wat is NIS2? Waar dien je als organisatie rekening mee te […]

Risicomanagement, waar te beginnen?

Risicomanagement is een steeds belangrijker onderdeel van de bedrijfsvoering. Niet alleen om risico’s te beheersen maar ook om kansen te zien en te verzilveren. Er zijn vele, min of meer complexe theoretische modellen en principes die wij proberen terug te brengen naar de kern om het eenvoudig en praktisch uitvoerbaar te houden. In deze blog […]

Risicobehandeling, monitoring en rapportage

Behandel risico’s, monitor de risico’s en beheersmaatregelen en rapporteer over de resultaten afgestemd op elke doelgroep. Eenvoudig in één tool.   Risicobeheer We hebben eerder al besproken hoe je begint met risicomanagement aan de hand van de eerste twee stappen van het risicomanagementproces: 1. Identificeer het risico 2. Beoordeel het risico In deze twee stappen: Breng je in […]