Risicomanagement, security en privacy binnen de zorg

Als zorgaanbieder ben je verplicht om de vertrouwelijkheid van patiënt- en/of cliëntgegevens zo goed mogelijk te beschermen. Om daar handvatten voor te bieden, maar ook om de naleving te controleren, is de standaard NEN7510 opgesteld. De NEN7510 beschrijft maatregelen om op een veilige manier om te kunnen gaan met patiënt- en/of cliëntgegevens.

Deze norm voor informatiebeveiliging in de zorg is niet vrijblijvend: alle zorginstellingen in Nederland moeten aan de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) kunnen aantonen dat ze beschikken over de juiste informatiebeveiliging. Bij de toetsing vormt de NEN7510 de leidraad.

Deze verplichting is gebaseerd op onder andere de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg (Wabvpz) en het Besluit elektronische gegevensverwerking door zorgaanbieders (Begz).

NEN7510: de voordelen

De NEN7510 wordt ingezet om je digitale weerbaarheid te vergroten. Met behulp van de norm toon je aan dat je ISMS (Information Security Management System) op orde is en dat je de digitale risico’s hebt gemitigeerd tot een acceptabel niveau door passende beheersmaatregelen te implementeren.

Het implementeren van (en wellicht certificeren op basis van) de NEN7510 voor de zorg levert een aantal duidelijke voordelen op omtrent informatiebeveiliging voor jouw organisatie:

  • Het schept vertrouwen voor ‘stakeholders’ zoals patiënten, zorgverzekeraars, leveranciers en toezichthouders.

  • De NEN7510 biedt een duidelijke structuur en handvatten om je gehele organisatie digitaal weerbaarder te maken.

  • De NEN7510 werkt met een cyclisch managementsysteem (ISMS), waarmee een heldere PDCA-cyclus wordt opgezet om continue verbetering te realiseren.

  • Met certificering toon je eenvoudig aan dat je compliant bent met de wettelijke bepalingen. Zonder certificering zul je op een andere, minder efficiënte, manier aan moeten tonen dat je organisatie compliant is. Dit is met name tijdrovend als er bijvoorbeeld meerdere audits moeten worden uitgevoerd.

ISMS, PIMS of QMS?

Het ISMS (Information Security Management System) is de motor van je informatiebeveiliging activiteiten. Het zorgt voor een continu verbeterproces met behulp van de PDCA-cyclus. Naast het ISMS (NEN7510) bevat Perium ook andere relevante managementsystemen zoals het PIMS (Privacy Information Management System) of QMS (Quality Management System): het kwaliteitssysteem volgens ISO9001.

Sta je voor de uitdaging om informatiebeveiliging naar een hoger niveau te brengen en te voldoen aan de NEN7510 en ook compliant te zijn met de AVG/GDPR, dan biedt ons platform ook de uitgangspunten van de AVG/GDPR in combinatie met de ISO27701 standaard.

Aanvullend met de NEN7510 creëer je zo één omgeving met een ISMS en/of PIMS voor het verbeteren van informatiebeveiliging en dataprivacy. Met behulp van de PDCA-cyclus in Perium kom en blijf je aantoonbaar in control.

Waarom Perium?

Met het Perium platform krijg je:

  • Een laagdrempelig platform dat snel en eenvoudig te gebruiken is met voor jouw organisatie specifieke kwetsbaarheden, bedreigingen, risico’s en beheersmaatregelen.

  • Alle relevante informatie beschikbaar op één plek (standaarden, best practices, templates, risico’s, real time rapportage) én integraal inzicht.

  • Een duidelijk managementsysteem (ISMS en/of PIMS, QMS) waarmee een heldere PDCA-cyclus wordt gebruikt om continue verbetering te realiseren. Met behulp van slimme triggers zorgt Perium ervoor dat de juiste acties, op het juiste moment bij de juiste persoon ‘getriggerd’ worden.

  • Integraal inzicht in de beheersing van jouw organisatie doordat we de verschillende standaarden en best practices aan elkaar hebben gerelateerd. Heb je een beheersmaatregel van de NEN7510 op orde dan kun je de resultaten ook gebruiken voor dezelfde of vergelijkbare beheersmaatregelen voor onder meer DigiD, Horizontaal Toezicht en de NVZ Gedragslijn (1.0 en 2.0). Dat scheelt kostbare tijd.

Perium kan ook eenvoudig ingezet worden voor risicomanagement op andere domeinen zoals strategisch, financieel, uitbesteding of voor specifieke processen of projecten. 

Wil jij ook jouw risicomanagement overzichtelijk uitvoeren? Vraag gerust een gratis demo aan zodat Perium ook jou en je organisatie optimaal kan ondersteunen.