“De i-Dienst heeft ervaring in het toepassen van de BIO maatregelen en het opzetten en onderhouden van een ISMS. Omdat de i-Dienst sinds begin 2024 aanvullend kiest voor ISO-27001 certificering verwachten we dat Perium ons daarbij goed kan ondersteunen.

Het is handig dat in Perium veel content beschikbaar is zoals de risico-inventarisatie, de koppelingen met de juiste beheersmaatregelen, standaard ISMS-taken en binnenkort ook templates.

Nu we enige tijd werken met Perium waarderen we zeker ook de korte lijnen. We krijgen snel antwoord op issues en vragen.”