Perium is ISO 27001:2017 gecertificeerd

Bij Perium nemen we informatiebeveiliging heel serieus. Daarom zijn we in de afgelopen periode hard aan de slag geweest om informatiebeveiliging voor Perium en haar dienstverlening op orde te brengen. Met behulp van ons eigen platform Perium hebben we het managementsysteem voor informatiebeveiliging van Perium B.V. in overeenstemming gebracht met de eisen van de norm ISO 27001:2017. Brand Compliance […]

Risicobehandeling, monitoring en rapportage

Behandel risico’s, monitor de risico’s en beheersmaatregelen en rapporteer over de resultaten afgestemd op elke doelgroep. Eenvoudig in één tool.   Risicobeheer We hebben eerder al besproken hoe je begint met risicomanagement aan de hand van de eerste twee stappen van het risicomanagementproces: 1. Identificeer het risico 2. Beoordeel het risico In deze twee stappen: Breng je in […]