Risicomanagement, waar te beginnen?

Risicomanagement is een steeds belangrijker onderdeel van de bedrijfsvoering. Niet alleen om risico’s te beheersen maar ook om kansen te zien en te verzilveren. Er zijn vele, min of meer complexe theoretische modellen en principes die wij proberen terug te brengen naar de kern om het eenvoudig en praktisch uitvoerbaar te houden. In deze blog […]

Risicobehandeling, monitoring en rapportage

Behandel risico’s, monitor de risico’s en beheersmaatregelen en rapporteer over de resultaten afgestemd op elke doelgroep. Eenvoudig in één tool.   Risicobeheer We hebben eerder al besproken hoe je begint met risicomanagement aan de hand van de eerste twee stappen van het risicomanagementproces: 1. Identificeer het risico 2. Beoordeel het risico In deze twee stappen: Breng je in […]