Risicobehandeling, monitoring en rapportage

Behandel risico’s, monitor de risico’s en beheersmaatregelen en rapporteer over de resultaten afgestemd op elke doelgroep. Eenvoudig in één tool.   Risicobeheer We hebben eerder al besproken hoe je begint met risicomanagement aan de hand van de eerste twee stappen van het risicomanagementproces: 1. Identificeer het risico 2. Beoordeel het risico In deze twee stappen: Breng je in […]