Perium:

Risicomanagement, security en privacy binnen de overheid

Binnen overheidsorganisatie heb je een extra verantwoordelijk op het gebied van informatiebeveiliging en dataprivacy. Burgers moeten erop kunnen vertrouwen dat overheden permanent zorgdragen voor beschikbare, integere en vertrouwelijke systemen en processen. Ook de (online) communicatie met personen en bedrijven moet veilig verlopen. De overheid heeft hierin ook nog eens een voorbeeldfunctie. 

Maar weet je hoe digitaal weerbaar je bent? En doe je de juiste dingen om weerbaarder te worden? Om tot een effectieve en efficiënte bescherming te komen, is goed risicomanagement essentieel. Op basis van optimaal inzicht in je risico’s kun je gerichter en beter werken aan de relevante beheersmaatregelen. Je kunt je capaciteit maar één keer inzetten en je geld maar één keer uitgeven.

Video afspelen

Perium in 2 minuten uitgelegd.

Perium ondersteunt overheidsorganisaties door integraal inzicht te bieden in risicomanagement, informatiebeveiliging en dataprivacy. We bieden alle relevante digitale risico’s aan die gekoppeld zijn aan de beheersmaatregelen van de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) en de ISO27701 (Dataprivacy). Op die manier hoef je het wiel niet zelf uit te vinden en kun je focussen op datgene wat echt belangrijk is. Binnen Perium bieden we uiteraard ook een ISMS of een PIMS aan dat zorgt voor grip, sturing en continue verbetering. Zo blijf je aantoonbaar in control en compliant.

Perium biedt heldere rapportages waarmee je in één oogopslag ziet hoe digitaal weerbaar je organisatie is. Of je nu werkt met ISO9001, ISO27001 en/of ISO27701; je hebt je managementsysteem eenvoudig op orde. 

Detailscherm - heatmap

Baseline Informatiebeveiliging Overheid

Perium heeft speciaal voor overheidsorganisaties de BIO in haar platform opgenomen. De relevante en gevalideerde digitale risico’s hebben we voor je gekoppeld aan de beheersmaatregelen van de BIO. Het inzetten van de BIO in combinatie met het gebruik van Perium biedt een overheidsorganisatie vele voordelen zoals efficiënt werken, verminderde auditlasten en aantoonbaar in control zijn. Een mooie aanvulling op deze normen is de ISO27701. Dit is de norm op het gebied van privacybescherming en helpt je compliant te worden met de AVG/GDPR (dataprivacy).

Welke norm je ook kiest, Perium biedt hierbij optimale ondersteuning. Je krijgt grip op je (digitale) risico’s en het mitigeren van deze risico’s met behulp van je beheersmaatregelen. Ons platform geeft je real-time inzicht in je risico’s, beheersmaatregelen en verbeterplannen.

Hiermee ben je efficiënt én effectief aantoonbaar in control en kun je bijvoorbeeld ook sneller en goedkoper security audits uit (laten) voeren of de ENSIA rapportage verzorgen.

Snel en gemakkelijk aan de gang

Als je onze trial versie kosteloos en vrijblijvend uitprobeert dan merk je meteen dat het platform intuïtief werkt. Alles zit waar je het verwacht. We bieden templates die je direct kunt gebruiken.

Er zijn al veel risico’s en maatregelen in kaart gebracht. Perium heeft deze risico’s en standaarden al voor je klaargezet. Je hoeft het wiel niet opnieuw uit te vinden. En heeft jouw organisatie specifieke risico’s? Die voeg je in een minuut toe.

Ben je eenmaal op gang, dan blijf je op gang. De weerbaarheid van je organisatie gaat iedere dag vooruit dankzij de ingebouwde verbetercyclus.

Vraag een Perium Free Trial account aan

ISMS, PIMS of QMS?

Het ISMS (Information Security Management System) is de motor van je informatiebeveiliging activiteiten. Het zorgt voor een continu verbeterproces met behulp van de PDCA-cyclus. Naast het ISMS (ISO27001) bevat Perium ook andere relevante managementsystemen zoals het PIMS (Privacy Information Management System) of QMS (Quality Management System), het kwaliteitssysteem volgens ISO9001.

Sta je voor de uitdaging om informatiebeveiliging naar een hoger niveau te brengen en te voldoen aan de BIO en ook compliant te zijn met de AVG/GDPR, dan biedt ons platform ook de uitgangspunten van de AVG/GDPR in combinatie met de ISO27701 standaard. In combinatie met de BIO of de ISO27001/27002 creëer je zo één omgeving met een ISMS en/of PIMS voor het verbeteren van informatiebeveiliging en dataprivacy. Met behulp van de PDCA-cyclus in Perium kom en blijf je aantoonbaar in control.

Met het Perium platform krijg je

Perium kan ook eenvoudig ingezet worden voor risicomanagement op andere domeinen zoals strategisch, financieel, uitbesteding of voor specifieke processen of projecten.

Wil jij ook jouw risicomanagement overzichtelijk beheren? Vraag gerust een gratis demo aan zodat Perium ook jou en je organisatie optimaal kan ondersteunen.