Overheid

Risicomanagement, security en privacy binnen de overheid

Binnen overheidsorganisatie heb je een extra verantwoordelijk op het gebied van informatiebeveiliging en dataprivacy. Burgers moeten erop kunnen vertrouwen dat overheden permanent zorgdragen voor beschikbare, integere en vertrouwelijke systemen en processen. Ook de (online) communicatie met personen en bedrijven moet veilig verlopen. De overheid heeft hierin ook nog eens een voorbeeldfunctie.

Maar weet je hoe digitaal weerbaar je bent? En doe je de juiste dingen om weerbaarder te worden? Om tot een effectieve en efficiënte bescherming te komen, is goed risicomanagement essentieel. Op basis van optimaal inzicht in je risico’s kun je gerichter en beter werken aan de relevante beheersmaatregelen. Je kunt je capaciteit maar één keer inzetten en je geld maar één keer uitgeven.

Perium ondersteunt overheidsorganisaties door integraal inzicht te bieden in risicomanagement, informatiebeveiliging en dataprivacy. We bieden alle relevante digitale risico’s aan die gekoppeld zijn aan de beheersmaatregelen van de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) en de ISO27701 (Dataprivacy). Op die manier hoef je het wiel niet zelf uit te vinden en kun je focussen op datgene wat echt belangrijk is. Binnen Perium bieden we uiteraard ook een ISMS of een PIMS aan dat zorgt voor grip, sturing en continue verbetering. Zo blijf je aantoonbaar in control en compliant.

Perium biedt heldere rapportages waarmee je in één oogopslag ziet hoe digitaal weerbaar je organisatie is. Of je nu werkt met ISO9001, ISO27001 en/of ISO27701; je hebt je managementsysteem eenvoudig op orde.

 

Baseline Informatiebeveiliging Overheid

Perium heeft speciaal voor overheidsorganisaties de BIO in haar platform opgenomen. De relevante en gevalideerde digitale risico’s hebben we voor je gekoppeld aan de beheersmaatregelen van de BIO. Het inzetten van de BIO in combinatie met het gebruik van Perium biedt een overheidsorganisatie vele voordelen zoals efficiënt werken, verminderde auditlasten en aantoonbaar in control zijn. Een mooie aanvulling op deze normen is de ISO27701. Dit is de norm op het gebied van privacybescherming en helpt je compliant te worden met de AVG/GDPR (dataprivacy).

Welke norm je ook kiest, Perium biedt hierbij optimale ondersteuning. Je krijgt grip op je (digitale) risico’s en het mitigeren van deze risico’s met behulp van je beheersmaatregelen. Ons platform geeft je real-time inzicht in je risico’s, beheersmaatregelen en verbeterplannen.

Hiermee ben je efficiënt én effectief aantoonbaar in control en kun je bijvoorbeeld ook sneller en goedkoper security audits uit (laten) voeren of de ENSIA rapportage verzorgen.

Normen en standaarden

BIO

AVG

ISO27701

DigiD

Suwinet