Privacy statement Perium B.V.

Uw privacy is onze zorg

Wij verwerken uw persoonsgegevens als u klant wordt, bent of was van ons of als u het
contactformulier op de website invult. Wij gaan vertrouwelijk met uw (persoons)gegevens
om en voldoen aan de wettelijke verplichtingen zoals de AVG. Wij verwerken uw
persoonsgegevens louter om ons werk uit te kunnen voeren, niet voor enige andere
commerciële activiteit rond persoonlijke gegevens zelf.
We verzamelen alleen wat minimaal nodig is. Als u klant van ons bent, een demo aanvraagt
of een afspraak met ons wilt maken vragen wij u maximaal om uw persoonsgegevens:
• Naam
• E-mailadres
• Telefoonnummer
Om met u een overeenkomst aan te kunnen gaan vragen we ook om uw organisatienaam en bezoek- en factuuradres. Wij verzamelen deze gegevens direct bij u en ontvangen deze niet van derden. Uw gegevens worden bewaard en gebruikt voor bovengenoemd doelen totdat u aangeeft dat wij uw gegevens niet langer hiervoor mogen gebruiken. U heeft het recht om de gegevens die we van u verwerken in te zien en te laten corrigeren. Ook heeft u het recht om te vragen of wij uw gegevens verwijderen, tenzij de verwerking van uw
persoonsgegevens noodzakelijk is om onze basale dienstverlening uit te oefenen.
Wij geven uw persoonlijke gegevens nooit door aan derden, tenzij dat verplicht is door een
wettelijk voorschrift of als u daarvoor zelf expliciet toestemming hebt gegeven.
Als u onze website bezoekt worden er automatisch cookies geplaatst. Wij gebruiken alleen
cookies die geen of weinig inbreuk op de privacy maken en waarvoor geen toestemming van u als bezoeker nodig is. Het gaat alleen om analytische en functionele cookies die bedoeld zijn om de website goed te laten werken en om algemene bezoekersstatistieken bij te houden. Perium B.V. logt geen IP-adressen en verricht geen enkele commerciële handeling die vanuit cookies mogelijk zouden kunnen zijn. Het kan zijn dat wij wijzigingen doorvoeren aan onze privacy statement, bijvoorbeeld als de wetgeving verandert. Wij raden u dan ook aan om dit privacy statement regelmatig te raadplegen. Wij vinden het erg belangrijk dat uw gegevens goed door ons worden beschermd. In ons Security statement kunt u lezen hoe wij omgaan met het beveiligen van gegevens.