Risicomanagement, security en privacy binnen de overheid

Binnen overheidsorganisatie heb je een extra verantwoordelijk op het gebied van informatiebeveiliging en dataprivacy. Burgers moeten erop kunnen vertrouwen dat overheden permanent zorgdragen voor beschikbare, integere en vertrouwelijke systemen en processen. Ook de (online) communicatie met personen en bedrijven moet veilig verlopen. De overheid heeft hierin ook nog eens een voorbeeldfunctie. 

Maar weet je hoe digitaal weerbaar je bent? En doe je de juiste dingen om weerbaarder te worden? Om tot een effectieve en efficiënte bescherming te komen, is goed risicomanagement essentieel. Op basis van optimaal inzicht in je risico’s kun je gerichter en beter werken aan de relevante beheersmaatregelen. Je kunt je capaciteit maar één keer inzetten en je geld maar één keer uitgeven.

Perium ondersteunt overheidsorganisaties door integraal inzicht te bieden in risicomanagement, informatiebeveiliging en dataprivacy. We bieden alle relevante digitale risico’s aan die gekoppeld zijn aan de beheersmaatregelen van de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) en de ISO27701 (Dataprivacy). Op die manier hoef je het wiel niet zelf uit te vinden en kun je focussen op datgene wat echt belangrijk is. Binnen Perium bieden we uiteraard ook een ISMS of een PIMS aan dat zorgt voor grip, sturing en continue verbetering. Zo blijf je aantoonbaar in control en compliant.

Perium biedt heldere rapportages waarmee je in één oogopslag ziet hoe digitaal weerbaar je organisatie is. Of je nu werkt met ISO9001, ISO27001 en/of ISO27701; je hebt je managementsysteem eenvoudig op orde. 

Baseline Informatiebeveiliging Overheid

Perium heeft speciaal voor overheidsorganisaties de BIO in haar platform opgenomen. De relevante en gevalideerde digitale risico’s hebben we voor je gekoppeld aan de beheersmaatregelen van de BIO. Het inzetten van de BIO in combinatie met het gebruik van Perium biedt een overheidsorganisatie vele voordelen zoals efficiënt werken, verminderde auditlasten en aantoonbaar in control zijn. Een mooie aanvulling op deze normen is de ISO27701. Dit is de norm op het gebied van privacybescherming en helpt je compliant te worden met de AVG/GDPR (dataprivacy). 

Welke norm je ook kiest, Perium biedt hierbij optimale ondersteuning. Je krijgt grip op je (digitale) risico’s en het mitigeren van deze risico’s met behulp van je beheersmaatregelen. Ons platform geeft je real-time inzicht in je risico’s, beheersmaatregelen en verbeterplannen. Hiermee ben je efficiënt én effectief en aantoonbaar in control en kun je bijvoorbeeld ook sneller en goedkoper security audits uit (laten) voeren.

ISMS, PIMS of QMS?

Het ISMS (Information Security Management System) is de motor van je informatiebeveiliging activiteiten. Het zorgt voor een continu verbeterproces met behulp van de PDCA-cyclus. Naast het ISMS (ISO27001) bevat Perium ook andere relevante managementsystemen zoals het PIMS (Privacy Information Management System) of QMS (Quality Management System), het kwaliteitssysteem volgens ISO9001. 

Sta je voor de uitdaging om informatiebeveiliging naar een hoger niveau te brengen en te voldoen aan de BIO en ook compliant te zijn met de AVG/GDPR, dan biedt ons platform ook de uitgangspunten van de AVG/GDPR in combinatie met de ISO27701 standaard. In combinatie met de BIO of de ISO27001/27002 creëer je zo één omgeving met een ISMS en/of PIMS voor het verbeteren van informatiebeveiliging en dataprivacy. Met behulp van de PDCA-cyclus in Perium kom en blijf je aantoonbaar in control.

Waarom Perium?

Met het Perium platform krijg je:

  • Een laagdrempelig platform dat snel en eenvoudig te gebruiken is met voor jouw organisatie specifieke kwetsbaarheden, bedreigingen, risico’s en beheersmaatregelen.

  • Alle relevante informatie beschikbaar op één plek (standaarden, best practices, templates, risico’s, real time rapportage) én integraal inzicht.

  • Een duidelijk managementsysteem (ISMS en/of PIMS, QMS) waarmee een heldere PDCA-cyclus wordt gebruikt om continue verbetering te realiseren. Met behulp van slimme triggers zorgt Perium ervoor dat de juiste acties, op het juiste moment bij de juiste persoon ‘getriggerd’ worden.

  • Integraal inzicht in de beheersing van jouw organisatie doordat we de verschillende standaarden en best practices aan elkaar hebben gerelateerd. Heb je een beheersmaatregel van de ISO27002 op orde dan kun je de resultaten ook gebruiken voor dezelfde BIO beheersmaatregel. Dat scheelt kostbare tijd.

Perium kan ook eenvoudig ingezet worden voor risicomanagement op andere domeinen zoals strategisch, financieel, uitbesteding of voor specifieke processen of projecten. 

Wil jij ook jouw risicomanagement overzichtelijk beheren? Vraag gerust een gratis demo aan zodat Perium ook jou en je organisatie optimaal kan ondersteunen.