Softwareplatform Perium integreert NIS2, de nieuwe EU-richtlijn voor cyberbeveiliging

Groningen, dinsdag 30 januari


Softwareplatform Perium integreert NIS2, de nieuwe EU-richtlijn voor cyberbeveiliging

Het in Groningen gevestigde softwarebedrijf Perium heeft per 1 januari 2024 NIS2 toegevoegd aan haar platform voor risicomanagement. De NIS2 is de nieuwe EU richtlijn inzake cyberbeveiliging. Het schrijft strengere maatregelen voor om het algemene niveau van cyberbeveiliging in de EU te verhogen.

De NIS2 is een herziene Europese richtlijn gericht op het versterken van cybersecurity binnen de EU. Deze nieuwe richtlijn breidt het toepassingsgebied uit naar meer sectoren en bedrijven, en stelt strengere beveiligingsnormen en meldingsvereisten voor cyberincidenten. Het bevordert samenwerking en informatie-uitwisseling tussen lidstaten en introduceert strengere toezicht- en handhavingsmaatregelen, waaronder potentiële boetes. Doel is om de cyberweerbaarheid in de EU te verbeteren tegen de groeiende dreiging van cyberaanvallen, essentieel in de huidige digitale economie.

NIS2 zal eind 2024 van kracht worden in Nederland en is van toepassing voor alle organisaties die tot de vitale sector behoren. Dit zijn organisaties die een cruciale rol spelen in onze samenleving, dus het belang van de NIS2 is erg groot.

 

Waarom deze nieuwe Europese standaard?

Het aantal cyberincidenten neemt hand over hand toe. De kans op een cyberaanval is 1 op 5 voor organisaties. Daarnaast is de gemiddelde schade per incident inmiddels gestegen: van €184.000,- naar €300.000,-. In Nederland bedraagt de totale jaarlijkse schade als gevolg van cyberincidenten zo’n 10 miljard euro. Tegelijkertijd worden steeds hogere eisen gesteld aan het continu verbeteren en het aantoonbaar voldoen aan allerlei compliance vereisten. Kortom, hoge administratieve lasten en druk op organisaties om risico’s efficiënt en effectief te managen.

 

Voldoe aan NIS2 met het Perium platform

Perium is een intuïtief, meertalig, flexibel en transparant platform voor risicomanagement waarmee organisaties kunnen voldoen aan alle voor hun relevante standaarden op het gebied van o.a. security, privacy maar ook duurzaamheid, milieu, energiemanagement, ARBO, etc. Met Perium heb je real-time inzicht in je risicobeheersing waardoor het management beter in staat is monitoren en te sturen.

 

De initiatiefnemers achter Perium

Jasper de Vries is adviseur en Register IT-auditor (RE). Hij studeerde bedrijfseconomie en heeft meer dan 20 jaar ervaring waarvan hij ruim 11 jaar bij EY werkte. Jasper helpt organisaties met het inrichten van effectieve risicobeheersing en is daarnaast als docent Security Management verbonden aan opleidingsinstituut Frijlande.

Arjan Kremer heeft meer dan 25 jaar managementervaring. In zijn werkzaamheden zoekt hij naar werkende oplossingen vanuit een bedrijfskundig perspectief. Hij heeft afdelingen aangestuurd en projecten en programma’s uitgevoerd op onder andere het gebied van risicomanagement, security en privacy.

 

Kijk op www.perium.nl voor meer informatie over NIS2 en hoe Perium kan helpen om hieraan te voldoen.

 

Contactgegevens

Perium BV

Atoomweg 6B

9743 AK Groningen

050-21 11 729

 

Contactpersonen:

 

Arjan Kremer (MBA, CRISC, CISM)

arjan@perium.nl

Mobiel: +31 6 12 74 76 25

LinkedIn

 

drs. Jasper de Vries RE

jasper@perium.nl

Mobiel: +31 6 82 59 02 99

LinkedIn

 

Beeldmateriaal (vrij te gebruiken)

Logo: Perium

Foto: Laptop met Perium software

Foto: Arjan Kremer (leunend) & Jasper de Vries (zittend)

 

Normen