DigiD

Het DigiD Normenkader v2.0 bestaat uit 20 richtlijnen die zijn gebaseerd op de ICT-Beveiligingsrichtlijnen voor Webapplicaties, zie hieronder. De versie v2.0 geldt sinds 1 juli 2017 en is vastgesteld door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De ICT-Beveiligingsrichtlijnen voor Webapplicaties is in 2015 uitgegeven door het NCSC. De 20 beveiligingsrichtlijnen uit het Normenkader worden in het dagelijks gebruik de 20 normen genoemd.

Managementsystemen