DNB Good Practice Informatiebeveiliging (Finance)

Deze Good Practice geeft de onder toezicht van DNB staande instellingen handvatten, te weten beheersingsmaatregelen, waarmee zij kunnen voldoen aan de wettelijke bepalingen om de integriteit, voortdurende beschikbaarheid en beveiliging van de geautomatiseerde gegevensverwerking te waarborgen.

Ter beheersing van risico’s op het gebied van informatiebeveiliging en cybersecurity treffen instellingen op grond van een risicoanalyse beheersingsmaatregelen die passen bij de aard, omvang en complexiteit van de risico’s van de activiteiten van de instelling en de complexiteit van haar organisatiestructuur. Deze beheersingsmaatregelen zijn niet alleen gericht op technologische oplossingen (Technology), zij zijn ook gericht op menselijk handelen (People), inrichting van processen (Processes) en faciliteiten (Facilities).

Managementsystemen