ISO27002 – Praktijkrichtlijn met beheersmaatregelen op het gebied van informatiebeveiliging

De norm ISO 27002 beschrijft de beheersmaatregelen en biedt een verdiepingsslag op ISO 27001. ISO 27002 geeft in detail aan welke maatregelen u kunt nemen om aan de normeisen van ISO 27001 te voldoen. ISO 27001 bevat de High Level Structure (HLS), de basisstructuur met kerneisen voor managementsysteemnormen. Deze eenduidige structuur vergemakkelijkt het integreren van ISO-managementsystemen.

Managementsystemen