NEN 7510 deel 1– Norm Informatiebeveiliging Zorginstellingen (ISMS)

NEN 7510-1 en NEN 7510-2 geven richtlijnen en uitgangspunten voor het bepalen, instellen en handhaven van maatregelen die zorginstellingen en andere beheerders van persoonlijke gezondheidsinformatie moeten treffen ter beveiliging van de informatievoorziening. NEN 7510 is niet alleen verplicht voor zorginstellingen maar is ook van toepassing op (toe) leveranciers die te maken hebben met patiëntgegevens en andere beheerders van persoonlijke gezondheidsinformatie. Wanneer (toe)leveranciers andersoortige informatie verwerken, zoals financiële gegevens, persoonsgegevens of andere bedrijfsvertrouwelijke gegevens, dan kunnen zij zich laten certificeren volgens de ISO 27001 en is NEN 7510 niet direct noodzakelijk. De NEN 7510 is gebaseerd op de ISO27001 met specifieke aanvullingen vanuit de zorg.

NEN 7510 en ISO 27001 zijn beide normen voor informatiebeveiliging. Het soort informatie dat een organisatie of instelling verwerkt bepaalt de reikwijdte van certificatie. NEN 7510 legt de focus volledig op patiëntgegevens, terwijl ISO 27001 de focus legt op de informatie die een organisatie aanmerkt als waardevol.

Managementsystemen