ISO 27701 – Privacy Information Management System (PIMS)

NEN-ISO/IEC 27701 specificeert eisen en geeft richtlijnen voor het inrichten, implementeren, onderhouden en continu verbeteren van een managementsysteem voor privacy-informatie (‘Privacy Information Management System’, PIMS). Deze norm is bedoeld als een uitbreiding op ISO 27001 en ISO 27002. Dit managementsysteem specificeert PIMS-gerelateerde eisen en geeft richtlijnen voor verwerkingsverantwoordelijken en verwerkers met verantwoordelijkheid en toerekenbaarheid voor de verwerking van persoonlijke gegevens. Deze norm is relevant voor alle organisaties, ongeacht type of omvang, met inbegrip van publieke en private ondernemingen, overheidsentiteiten en organisaties zonder winstoogmerk, die verwerkingsverantwoordelijken en/of verwerkers zijn en persoonlijke gegevens verwerken.

Managementsystemen