HKZ 123_2015+A1_2019 NL Algemeen Organisatiedeel (Zorg en Welzijn)

Deze HKZ-norm (met de rubrieken 4 t/m 9) is in combinatie met de sectorspecifieke rubrieken 1 t/m 3 en de daarbij opgenomen sectorspecifieke aanvullingen op de rubrieken 4 t/m 9 compatibel met ISO 9001:2015.

Al enige tijd is de ontwikkeling gaande dat zorg- en welzijnsorganisaties hun aanbod uitbreiden. Hierdoor hebben veel organisaties te maken met verschillende HKZ-normen. Hoewel de primaire processen wel degelijk onderscheidend zijn, geldt dit vaak niet voor organisatorische aspecten, zoals bijvoorbeeld beleid. Om het gebruiksgemak en de toegankelijkheid van haar normen te vergroten heeft HKZ daarom de organisatierubrieken van de HKZ-normen, de rubrieken 4 t/m 9, gestandaardiseerd. Op deze manier kunnen organisaties die meerdere diensten bieden, bijvoorbeeld zowel jeugdzorg als geestelijke gezondheidszorg, naast de sectorspecifieke HKZ-normen gebruik maken van één HKZ-norm voor het algemene organisatiegedeelte.

Managementsystemen