ISO14001 Milieu managementsysteem

Het bereiken van een evenwicht tussen milieu, maatschappij en economie wordt als essentieel gezien om te kunnen voorzien in de behoeften van de huidige generaties zonder het vermogen van toekomstige generaties om in hun behoeften te voorzien in gevaar te brengen. Duurzame ontwikkeling als doel wordt bereikt door de drie pijlers onder duurzaamheid in evenwicht te brengen.
De verwachtingen van de maatschappij wat betreft duurzame ontwikkeling, transparantie en het nemen van verantwoordelijkheid hebben zich geleidelijk ontwikkeld, samen met steeds strengere wetgeving, groeiende druk op het milieu als gevolg van vervuiling, ondoelmatig gebruik van middelen, ongepast afvalbeheer, klimaatverandering, aantasting van ecosystemen en verlies aan biodiversiteit.
Dit heeft ertoe geleid dat organisaties een systeembenadering zijn gaan toepassen op milieumanagement door milieumanagementsystemen te implementeren met het doel zo bij te dragen aan de milieupijler onder duurzaamheid.

Managementsystemen