BIO – Baseline Informatiebeveiliging Overheid

De Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) is vanaf 1 januari 2019 in de plaats gekomen van de specifieke baselines voor het Rijk, Gemeenten, Waterschappen en Provincies. De bestaande verschillende normen ( BIG, BIR, IBI en BIWA) zijn ondergebracht in één norm: de BIO. Met de BIO hanteert de overheid één verplicht basisniveau voor informatiebeveiliging. Eén gezamenlijke taal voor alle overheidsorganisaties.

Managementsystemen