NEN 7512 Gegevensuitwisseling (Zorg)

De norm NEN 7512 is een door het Nederlands Normalisatie-instituut ontwikkelde norm voor Informatiebeveiliging voor de zorgsector in Nederland. De norm is een verdere specificering van een onderdeel van de NEN 7510 norm gericht op de veiligheid van de uitwisseling van informatie tussen partijen.

Managementsystemen