Baseline Informatiebeveiliging (woning)Corporaties (BIC)

De BIC is het normenkader dat de beschikbaarheid, integriteit en exclusiviteit van woningcorporatie informatie-(systemen) bevordert. Deze Baseline is opgezet rondom bestaande normen; de NEN/ISO 27001:2013 en NEN/ISO 27002:2013. Deze standaard is door de Nederlandse (semi-)Overheid gekozen en algemeen aanvaard als de norm voor informatiebeveiliging.

Managementsystemen