IBP Onderwijs

Scholen zijn volgens de wet verplicht informatiebeveiliging en privacy (IBP) te regelen. De aanpak IBP helpt je zo praktisch mogelijk op weg. Zodat je de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) goed naleeft. IBP hanteert het generieke internationale normenkader voor informatiebeveiliging ISO27001 en de daarvan afgeleide set van best practices ISO 27002. Het operationele toetsingskader van de IBP is afgeleid van ISO 27002. Dit normenkader is verrijkt tot een toetsingskader door er bewijslast aan toe te voegen.

Managementsystemen