ISO 27001 – Information Security Management System (ISMS)

ISO 27001 is een wereldwijd erkende norm op het gebied van informatiebeveiliging. De norm beschrijft hoe u procesmatig met het beveiligen van informatie kunt omgaan, met als doel om de vertrouwelijkheid, beschikbaarheid en integriteit van informatie binnen uw organisatie zeker te stellen. Denk hierbij aan het beschermen van persoons- en/of bedrijfsgegevens, bescherming tegen hackers en inbraak. Met een ISO 27001 certificering laat u zien dat u voldoet aan alle eisen rondom informatiebeveiliging. De ISO27001 norm gaat samen met de ISO27002 norm.

Managementsystemen