ISO22301 Managementsysteem voor bedrijfscontinuïteit

NEN-EN-ISO 22301+CNL1 specificeert eisen voor het implementeren, onderhouden en verbeteren van een managementsysteem ter bescherming tegen, verkleining van de kans op, voorbereiding op, reactie op en herstel van verstoringen wanneer deze zich voordoen. De eisen in dit document zijn algemeen en bedoeld om van toepassing te zijn voor alle organisaties, of delen daarvan, ongeacht type, omvang of aard van de organisatie. De mate waarin deze eisen van toepassing zijn, is afhankelijk van de omgeving waarin de organisatie opereert en van haar complexiteit.

Managementsystemen